B1973 FITNESS
ONLINE BOOKING
Velkommen til B1973 Fitness, BRUG HOVEDET, STYRK HJERTET OG ØG DIN LIVSKVALITET
Velkommen i B1973 Fitness 

Velkommen til B 1973 Fitness, en selvstændig afdeling i samarbejde med Boldklubben af 1973 - Meget mere end fodbold. 
 

Vi åbner mandag den 15. juni kl. 6.30. 

RETNINGSLINJER FOR TRÆNING I B 1973 FITNESS
Vi åbner mandag d.15. juni kl. 06.30, og vi glæder os meget til at byde jer alle velkommen tilbage i centret. 

 

Følgende regler for at du kan føle dig tryg:

 

• Begrænsninger for, hvor mange der kan træne i de enkelte lokaler
  fremgår på adgangsdøren og angivet på vægge. 18 i motionsrummet og 13 i  holdrummet 
• Ekstra håndsprit tilgængelig ved indgangsdør og i centret 
• Udstyr, der er vanskeligt at rengøre, vil ikke være tilgængeligt for træning (måtter, bolde mv.) Tag derfor din egen måtte med 
• Afspærring af udstyr for at opretholde den nødvendige afstand 
• Omklædningsfaciliteterne kan benyttes, men vi opfordrer til at klæde om 
  hjemmefra. Rengøring på toiletter/omklædning sker lige som tidligere en gang dagligt 
• Medbring indendørs træningssko, drikkedunk og håndklæde. 

 

Føler du dig syg, utilpas eller sløj, skal du blive hjemme 
Er du udsat, eller befinder du dig i en risikogruppe, så bør du kontakte egen læge for vejledning i forhold til opstart af træning. 

 

Retningslinjer i centret: 
• Afsprit dine hænder når du går ind i centret 
• Hold en meters afstand til alle, dog to meter til dem der træner
• Hvis det maksimale antal aktive for det respektive lokale er nået, skal du vente med at gå ind  
• Desinficer det benyttede udstyr før og efter brug. Der står en afspritter ved hver maskine/redskab 
• Hold afstand og vis hensyn 
• Host og nys i dit ærme eller albue, ikke i dine hænder
• Vi har aftalt ekstraordinær rengøring af centeret således, at maskiner 
  afvaskes / af sprittes hver dag. Endvidere foretages der ekstra udluftning  dagligt.   
• Massagestolen må ikke benyttes. 
Vi henstiller til, at alle er opmærksomme på overholdelse af reglerne, da overtrædelser kan medføre lukning af centret. 

 

Jeres sikkerhed ligger os stærkt på sinde

Derfor kan vi ikke acceptere, hvis vi har medlemmer, der lader hånt om andres sikkerhed. Brud på reglerne kan således udløse advarsel, karantæne og i yderste tilfælde bortvisning. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at spørge en af vores instruktører. Alternativt kan du kontakte bestyrelsen. 

 

Er du usikker ved at starte op nu? 

Så kan du vælge at stille dit medlemskab i bero til den 31. august 2020. I så fald skriv venligst til vores kasserer.

 

Udskudt,  generalforsamling onsdag den xxx.xxxx. kl. 17.30 i fælleslokalet.

Fællesspisning ca. kl. 18.45, gratis, tilmelding nødvendig til Charlotte på SMS 6160 7169, senest
13.03. Charlotte vil gerne stå for maden, hvis der er nogen der vil give en hånd med, dels dagen før, samt om eftermiddagen den 25. marts.  

 


Dagsorden
 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3) Forelæggelse af revideret regnskab.

 4) Forelæggelse af kontingent og bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 

5) Behandling af indkomne forslag. 

6) Valg af formand (i lige år), Jan Mogensen, på valg, modtager genvalg. 

7) Valg af kasserer (i ulige år), Leni Kristensen, ikke på valg.
8) Valg af sekretær (i ulige år), Charlotte Valery, ikke på valg. 

9) Valg af 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg Bo Mondrup, Kim Nobel, Bente Schmidt og Eva Hopp, alle modtager genvalg.
10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
11) Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg Kaj Zeuthen og Mona Anker Kirsten.  

12) Eventuelt. 

Det reviderede regnskab og evt. forslag til behandling ophænges i klubben senest 1 uge før generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Mvh bestyrelsen

Sportsmassør
Du har nu mulighed for at få sportsmassage af Lars Tjørnelund, der er 53 år og uddannet sportsmassør i 2017. Se yderligere på opslagstavlen i Fitness.


Fællestræning med Charlotte

Kom - hvis du vil træne sammen med andre, have nye indput eller bare lidt selskab.

Vi laver styrketræning, prøver nye øvelser, træner sammen fra kl. 14 – 16 på tirsdage og torsdage.


Mulighed for nye øvelser eller nyt program
Book en tid under Holdoversigt - Medlemsvejledning - hvis du har lyst til at få nogle nye øvelser eller et nyt program, så du får mere ud af din træning. Hvis du ikke kan finde en tid, der passer dig er du velkommen til at ringe til Charlotte eller Leni. Find telefonnumrene under instruktører til venstre.

HUSK
- træn IKKE med sko, der benyttes udenfor. Skift til indendørssko, når du ER kommet indenfor
- tør maskinerne af efter brug
-
opdater din email- og postadresse, hvis du får ny

Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at ringe til Leni 20 66 69 75 eller Jan på 20 32 52 01.
 
Vi glæder os til at se dig i klubben.

B1973 Fitness  -  Elverhøjen 64  - 2730 Herlev. CVR-nr.: 3961 4871

Persondata 
I forbindelse med implementering af persondataforordningen oplyser vi hermed om, hvilke oplysninger vi registrerer, og hvordan vi håndterer dine persondata.
De personoplysninger som B1973 Fitness registrerer er: dit navn, din adresse, din email-adresse, dit telefonnummer, din fødselsdato og dit køn samt loginoplysninger.

Formål med registreringen?
Vi registrerer dine personoplysninger for at kunne administrere dig som medlem, så vi kan gennemføre dine tilmeldinger til forskellige hold og/eller aktiviteter og for at kunne fremsende opkrævninger og oplysninger vedrørende dit medlemskab og tilmeldinger.

Sletning af personlige data
Hvis du ønsker at få slettet de informationer, vi har registreret om dig, kan du sende en mail til  leni.k.kristensen@gmail.com og bede om at få dem slettet.  

Hvis du er medlem eller har været medlem, opbevarer vi lovpligtige data, som f.eks. fakturaer i systemet i 5 år, hvorefter du har mulighed for at få dem slettet.


Ansvarlig for opbevaring
Jan Mogensen, formand.Online HjælpLuk
ENTRY NOT FOUND
Udviklet af  Globus Data ApS    |   Cookie politik B1973 Herlev | Elverhøjen 64 | 4453 1973 | CVR: 13484295